You are currently viewing 5 błędów w aktywizacji seniorów z demencją + rozwiązania

5 błędów w aktywizacji seniorów z demencją + rozwiązania

Aktywizacja seniorów z demencją nie jest zadaniem łatwym. W pracy z osobami starszymi warto stale pogłębiać swoją wiedzę, by jak najlepiej dbać o dobrostan podopiecznych. Istnieje bowiem kilka powszechnych błędów, które mogą ograniczyć skuteczność działań. Poznaj 5 najczęstszych błędów w aktywizacji osób starszych z demencją i dowiedz się, jak ich unikać.

Demencja definiowana przez WHO jako zespół objawów spowodowanych chorobą mózgu jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych starzejącego się społeczeństwa i wymaga szczególnego podejścia w kwestii aktywizacji. Dlaczego? Bo aktywne uczestnictwo seniorów w różnorodnych zajęciach nie tylko poprawia ich jakość życia, ale także przyczynia się do utrzymania funkcji poznawczych, spowalniając proces postępującej demencji. Ważna jest również edukacja społeczeństwa i osób pracujących z seniorami na temat chorób otępiennych. Z tą myślą prezentuję 5 powszechnych błędów podczas aktywizacji seniorów z demencją i podaję rozwiązania. Poznaj je!

Nieudolna komunikacja z podopiecznym

Skuteczna komunikacja stanowi kluczowy element aktywizacji seniorów z demencją. Błąd polega na używaniu skomplikowanego języka, nieodpowiedniego tonu głosu lub zaniedbywaniu niewerbalnych form komunikacji. Warto zawsze dostosowywać sposób przekazu do indywidualnych preferencji i zdolności komunikacyjnych danej osoby. Dobrze wiedzieć, jakie schorzenie daje objawy otępienne (najczęściej jest to choroba Alzheimera) i jakie zmiany neurodegeneracyjne w związku z tym zachodzą w mózgu. 

Rozwiązanie: Stawiaj na prostotę i konkret w komunikacji. Używaj krótkich zdań, jednoznacznych gestów i spokojnego tonu, aby ułatwić zrozumienie. Pamiętaj, że ciało również jest ważnym narzędziem komunikacji, dlatego zwracaj uwagę na mowę ciała i mimikę.

Bombardowanie pytaniami seniora z demencją

Wiele osób, starając się nawiązać kontakt czy zrozumieć potrzeby seniorów z demencją, często sięga po nadmierną ilość pytań. Ten błąd może skutkować nie tylko dezorientacją, lecz także wywoływać frustrację. Zadawanie zbyt wielu pytań narzuca seniorom konieczność skoncentrowania się na odpowiedziach, co może być trudne, biorąc pod uwagę zmienne poziomy funkcjonowania poznawczego.

Rozwiązanie: Unikaj nadmiaru pytań. Podczas rozmowy daj dłuższy czas na odpowiedź. Cierpliwość i zrozumienie są kluczowe w procesie komunikacji.

Wyręczanie osób z demencją w codziennych czynnościach

Istnieje cienka granica między wspieraniem a wyręczaniem, które może niekorzystnie wpływać na samodzielność i poczucie wartości seniorów. Wykonywanie czynności za seniora może doprowadzić do utraty umiejętności, które on jeszcze jest w stanie zachować. W efekcie, zamiast wspierać autonomię, wyręczanie może prowadzić do utraty poczucia kontroli nad własnym życiem.

Rozwiązanie: Zachęcaj do samodzielności, nawet jeśli wymaga to więcej czasu. Wspieraj w myśl zasady Marii Montessori „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”. Dostarczaj wsparcie, ale pozwalaj seniorom wykonywać jak najwięcej czynności. To ważne dla utrzymania ich godności.

Niedostosowanie aktywności do możliwości i brak spersonalizowanego podejścia

Stosowanie ogólnych zadań bez dostosowania do konkretnych potrzeb może prowadzić do frustracji, braku zaangażowania i nawet zwiększenia uczucia bezradności u seniorów. Zadania zbyt trudne mogą przerosnąć ich możliwości, podczas gdy zadania zbyt łatwe mogą prowadzić do znudzenia i braku motywacji. Każda osoba dotknięta demencją to jednostka o unikalnym doświadczeniu życiowym, zróżnicowanych zainteresowaniach i różnym stopniu funkcjonowania poznawczego. Dlatego diagnoza możliwości, potrzeb i preferencji seniora jest tak ważna. 

Rozwiązanie: Spersonalizuj aktywności, biorąc pod uwagę zainteresowania i umiejętności danej osoby. Dostosuj poziom trudności do możliwości, aby zadania mogły być sfinalizowane z sukcesem. To indywidualne podejście pozwala na lepszą aktywizację seniorów podczas terapii zajęciowej.

Jeśli nie wiesz, jakie aktywności przynoszą seniorom z chorobami otępiennymi najwięcej korzyści, dołącz do szkolenia Aktywizacja seniorów z demencją.

szkolenie online aktywizacja seniorów z demencją
Kliknij w baner, by poznać szczegóły szkolenia

Zaniedbywanie emocjonalnego aspektu w aktywizacji

Emocje są kluczowym elementem ludzkiego doświadczenia, a u seniorów z demencją, gdzie inne umiejętności mogą słabnąć, zachowanie zdolności do przeżywania pozytywnych emocji staje się szczególnie ważne. Pomijanie emocjonalnego aspektu podczas aktywizacji może prowadzić do braku zaangażowania ze strony seniorów. Aktywności, które nie uwzględniają ich uczuć, mogą być postrzegane jako pozbawione sensu, co z kolei może prowadzić do apatii i rezygnacji z udziału.

Rozwiązanie: Twórz aktywności oparte na emocjach i wspomnieniach. Pamiętaj o pozytywnych doświadczeniach z przeszłości i staraj się wzbudzić pozytywne uczucia. Arteterapia i reminiscencja mogą być skutecznymi narzędziami emocjonalnej aktywizacji.

Podsumowanie

W aktywizacji seniorów z demencją kluczowe jest zrozumienie indywidualnych potrzeb i zdolności każdej osoby oraz dostosowanie działań do ich specyficznych warunków. Poprawna komunikacja, uwzględnienie emocji, unikanie nadmiernego zadawania pytań, promowanie samodzielności oraz spersonalizowane podejście stanowią fundament udanej aktywizacji seniorów z demencją, przyczyniając się do poprawy ich jakości życia. Pozwól im – pomimo choroby – czerpać radość z codziennych aktywności, wzmacniając zarazem ich poczucie wartości i samodzielności.

Udostępnij

Zapisz się do newslettera!👋

Jeden klik, a jako pierwszy poznasz wartościowe treści

👉 Wsparcie i aktywizacja seniorów

👉Pomysły na zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne

👉Projekty i przedsięwzięcia podnoszące jakość życia osób starszych

Nie bój się spamu! Wysyłam tylko najlepsze treści!

Zapisz się do newslettera!👋

Jeden klik, a jako pierwszy poznasz wartościowe treści

👉 Wsparcie i aktywizacja seniorów

👉Pomysły na zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne

👉Projekty i przedsięwzięcia podnoszące jakość życia osób starszych

Nie bój się spamu! Wysyłam tylko najlepsze treści!

Dodaj komentarz