You are currently viewing Konferencja „Pomyślne starzenie – co możemy zrobić dla polskich seniorów?”

Konferencja „Pomyślne starzenie – co możemy zrobić dla polskich seniorów?”

Fundacja SeniorApp opublikowała trzecią edycję swojego raportu, który dokładnie analizuje potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się polscy seniorzy. Konferencja finalizująca projekt była okazją do omówienia wyników raportu i podjęcia dyskusji na ten temat.

Pomyślne starzenie zaczyna się od diagnozy potrzeb

26 października podczas konferencji pod hasłem: „Pomyślne starzenie – co możemy zrobić dla polskich seniorów?”, autorzy przedstawili wyniki raportu i usiedli do debaty podczas czterech paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów: przedstawicieli podmiotów samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, medycznych, społecznych. Konferencja odbyła się pod patronatem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezydent Miast Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Raport jest wynikiem badań ankietowych opatrzonych komentarzem ekspertów z obszarów zdrowia, technologii oraz życia społecznego. Badania wykazały, że priorytetem dla seniorów są kwestie zdrowotne. Niemal połowa ankietowanych wskazuje na konieczność poprawy dostępu do leczenia, rehabilitacji oraz wsparcia pielęgnacyjnego. Co jednak budzi optymizm, to fakt, że co trzeci badany oświadcza, że nie potrzebuje wsparcia. Kwestie związane z życiem społecznym, takie jak wsparcie emocjonalne czy towarzystwo, mają ogromne znaczenie dla co czwartego seniora. Pomoc technologiczna i wsparcie finansowe są istotne dla co piątej osoby.

Pomyślne starzenie - konferencja Seniopr App
Dyskusja ekspertów podczas premiery raportu

Pomyślne starzenie – potrzeby seniorów to priorytet

Analiza wyników badania pozwala zidentyfikować konkretne problemy, które seniorzy napotykają na swojej drodze. Wśród nich są odległe terminy wizyt i badań medycznych, wysokie koszty usług medycznych oraz trudności w dostępie do specjalistów. Blisko 40% ankietowanych uważa zakup leków za wyzwanie, a co piąta osoba twierdzi, że brakuje jej rzetelnych informacji na temat leczenia.

Warto zauważyć, że wyniki badań ukazują wyraźną zależność między sytuacją finansową respondentów a ich samopoczuciem i poczuciem osamotnienia. To może wynikać z powszechnego stereotypu, który przedstawia seniorów jako osoby obdarzające swoich bliskich upominkami i wsparciem finansowym. Kiedy seniorzy nie mają możliwości materialnego wspierania innych, często odczuwają samotność.

pomyślne starzenie się
Wyniki badań opatrzone komentarzem ekspertów. Wśród nich dr Barbara Górnicka-Naszkiewicz

Pomimo że seniorzy deklarują się jako osoby bezpieczne w internecie, wciąż istnieje ryzyko oszustw i dezinformacji. Dlatego konferencja „Pomyślne starzenie” skupiła się na praktycznych działaniach, które społeczeństwo i instytucje mogą podjąć, aby poprawić sytuację seniorów. Kluczem do sukcesu jest budowa systemu usługowego przyjaznego seniorom, rozpoczynając od edukacji społeczeństwa w kwestii starzenia się poprzez konkretne działania na rzecz budowania pozytywnego obrazu starości.

Podsumowanie

Cały raport wraz z pełnymi wynikami badania jest dostępny na stronie Fundacji SeniorApp. Znajdziemy w nim również komentarze ekspertów z różnych dziedzin, którzy podzielili się swoją wiedzą na temat wyników badania oraz szeroko pojętych kwestii związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Warto do niego sięgnąć!

Udostępnij

Zapisz się do newslettera!👋

Jeden klik, a jako pierwszy poznasz wartościowe treści

👉 Wsparcie i aktywizacja seniorów

👉Pomysły na zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne

👉Projekty i przedsięwzięcia podnoszące jakość życia osób starszych

Nie bój się spamu! Wysyłam tylko najlepsze treści!

Zapisz się do newslettera!👋

Jeden klik, a jako pierwszy poznasz wartościowe treści

👉 Wsparcie i aktywizacja seniorów

👉Pomysły na zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne

👉Projekty i przedsięwzięcia podnoszące jakość życia osób starszych

Nie bój się spamu! Wysyłam tylko najlepsze treści!