You are currently viewing Forum Rad Seniorów Województwa Opolskiego

Forum Rad Seniorów Województwa Opolskiego

19 września w Willi Kultury w Prudniku odbyło się Forum Rad Seniorów Województwa Opolskiego. Celem forum była wymiana wiedzy i doświadczeń Rad Seniorów w województwie opolskim w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób starszych, wymiana dobrych praktyk, integracja lokalnych Rad Seniorów, a także określenie potrzeb tych rad w zakresie wsparcia w środowisku lokalnym.


To przedsięwzięcie realizowała grupa nieformalna pod nazwą „Aktywni Seniorzy”, wywodząca się z Prudnickiej Rady Seniorów w składzie: Barbara Damszel, Lucyna Witkowicz, Stanisław Isalski. Patronem wiodącym tej grupy było Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. Adama Mickiewicza w Prudniku. Cała impreza odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły, Burmistrza Prudnika – Grzegorza Zawiślaka i Starosty Prudnickiego – Radosława Roszkowskiego.

 

Do Prudnika w tym dniu przyjechali przedstawiciele Rad Senioralnych z Olesna, Paczkowa, Zdzieszowic, Nysy, Kędzierzyna – Koźla, Głuchołaz, Strzelec Opolskich, Pokoju, Ujazdu, Opola, Tarnowa Opolskiego, Niemodlina, Turawy, Dobrzenia Wielkiego, Kietrza, Głubczyc, Krapkowic i Tułowic.

 

W części oficjalnej przemawiało dużo znamienitych gości: Grzegorz Zawiślak – Burmistrz Prudnika, który kultywuje model wielopokoleniowy w rodzinie oraz szanuje więzi rodzinne, ceni miasta spokojnego życia, pragnie połączyć wszystkie grupy społeczne w jedną całość i Prudnicką Radę Seniorów nagrodził „Dianą”. Janusz Siano – Wicestarosta Prudnika, zapewnił zebranych, że powiat wspierał, wspiera i będzie wspierać inwestycje w zasoby ludzkie.

 

Barbara Szafraniec – przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie w swoim przemówieniu nawoływała do „uwierzenia w sprawczość Rad Seniorów, a Barbara Kamińska – Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu mówiła o przyszłości Opolskich Rad Seniorów z perspektywy gospodarza regionu i mocno podkreśliła, że dzisiejszy senior sprawnie obsługuje drogi smartfon i ma wiele zainteresowań.

 

Z kolei Agnieszka Gabruk – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu zwracała uwagę na poprawę życia seniorów, a Leokadia Kubalańca – przewodnicząca Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego przedstawiła standardy pracy Opolskich Rad Seniorów, podzieliła się też spostrzeżeniami i wnioskami. Agnieszka Malinowska z Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego z Opola przedstawiła natomiast zmiany prawne przewidziane w ustawie o samorządzie dotyczące Rad Seniorów.

 

Widzimy zatem, że obecne Rady Seniorów stają się ważnym narzędziem partycypacji obywatelskiej. Są one częścią demokracji lokalnej, której fundamentem jest myślenie o wspólnocie samorządowej, jako o wszystkich mieszkańcach gminy.

Podstawą zarządzania gminą powinna być ciągła konsultacja, co do podejmowanych decyzji, które maja służyć polepszaniu warunków życia seniorów, pobudzanie ich do aktywności obywatelskiej, angażowanie w wolontariat, również w wolontariat kompetencyjny oraz także w wymianę doświadczeń, tzw. dobrych praktyk, poprawiających życie osób starszych w myśl idei „Miasta Przyjaznego Starzeniu”.

Przyszłość i popularność Rad Seniorów zależeć będzie zapewne od funkcjonowania obecnych rad, od ich rozpoznawalności w lokalnym społeczeństwie i od tego, w jaki sposób skutecznie będą one osiągały widoczne rezultaty podejmowanych działań. Tak więc można zauważyć, że problemów do omówienia było wiele i były one na różnych poziomach.

Jak zawsze na tego typu eventach był profesjonalnie przygotowany poczęstunek: poranna kawa z pysznym domowym ciastem, przerwa kawowa, oraz wykwintny obiad z napojami. Tę część przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich pod kierunkiem Ireny Madery. Były też prezenty przygotowane dla gości przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku oraz Klub Seniora „Ławeczka” z Prudnika.

 

Warto dodać, że solidarność społeczna wymaga dostrzegania potrzeb mieszkańców, zgłaszania zauważonych problemów do odpowiednich organów działających w mieście oraz do wspólnoty samorządowej. Pamiętajmy, że to my w Prudniku i jego okolicach mieszkamy i my jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Realizowany projekt pod nazwą „Forum Rady Seniorów Województwa Opolskiego” otrzymał dofinansowanie w Konkursie Funduszy Inicjatyw Obywatelskich – kierunek Nowe Fio 2023, którego operatorem regionalnym jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a jego koordynatorem była Alicja Jania.

 

Bożena Tokar-Matkowska

Udostępnij

Zapisz się do newslettera!👋

Jeden klik, a jako pierwszy poznasz wartościowe treści

👉 Wsparcie i aktywizacja seniorów

👉Pomysły na zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne

👉Projekty i przedsięwzięcia podnoszące jakość życia osób starszych

Nie bój się spamu! Wysyłam tylko najlepsze treści!

Zapisz się do newslettera!👋

Jeden klik, a jako pierwszy poznasz wartościowe treści

👉 Wsparcie i aktywizacja seniorów

👉Pomysły na zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne

👉Projekty i przedsięwzięcia podnoszące jakość życia osób starszych

Nie bój się spamu! Wysyłam tylko najlepsze treści!