You are currently viewing Silver content marketing – treści, które trafiają do dojrzałego odbiorcy

Silver content marketing – treści, które trafiają do dojrzałego odbiorcy

Rosnący potencjał rynkowy pokolenia 50+ sprawia, że coraz więcej firm kieruje swoje oferty do dojrzałego obiorcy. Ważnym narzędziem silver marketingu jest content, czyli tworzenie i dystrybucja wartościowych treści. Czym jest silver content marketing i jakie korzyści przynosi? O tym w artykule. 

Potencjał silver marketingu w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Pokolenie Silver stanowi coraz większą część społeczeństwa, a jego siła nabywcza ma ogromny wpływ na gospodarkę. Liczba osób dojrzałych i starszych stale rośnie.  Statystyki GUS podają, że w 2020 roku żyło w Polsce 14,4 miliona osób 50+. Dziś liczba osób w wieku ponad 65 lat sięga około 7,25 miliona, czyli wynosi prawie 20% całego społeczeństwa! Wskaźnik urodzeń spada, a średnia wieku wydłuża się. W praktyce oznacza to dalszy wzrost liczby osób dojrzałych i starszych. Według prognoz GUS-u, liczba osób 60+ w 2030 może sięgnąć 10,8 mln, a w 2050 r. – aż 13,7 mln. Oznacza to, że będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski. Podobny trend obserwujemy na całym świecie.

Osoby dojrzałe i starsze są aktywne w sieci. W świetle Rapotu CBOS  z internetu korzysta 65% osób w przedziale wiekowym 55-64 lat. Takie dane nie pozostają bez wpływu na marketing, który coraz większą uwagę poświęca badaniu potrzeb i oczekiwań dojrzałych odbiorców, do których marki kierują komunikację. Ważną rolę odgrywa w niej content i działania marketingowe polegające na tworzenia i dystrybucji treści.

Content is king – w silver marketingu szczególnie

Pokolenie Silver ma już swoje nawyki i preferencje. Charakteryzują je bardziej przemyślane decyzje zakupowe. Zanim kupią, chcą wiedzieć więcej na temat produktów i usług. Dlatego właśnie tworzenie wartościowych i dopasowanych do ich potrzeb treści staje się kluczowym elementem strategii marketingowych skierowanych do tej grupy wiekowej.

Dobrą praktyką jest prowadzenie bloga. Trzeba bowiem podkreślić, że Pokolenie Silver jest mocno przywiązane do tekstu. Silversi dorastali w czasach, gdy prasa odgrywała główną rolę w procesie obiegu informacji. Nie bez powodu zatem słowo pisane jest dla nich najbardziej wiarygodne spośród wszystkich form przekazu. To sprawia, że Silversi są bardziej wymagającymi odbiorcami treści niż młodsze generacje. Ze względu na ten fakt warto zainwestować w silver content marketing.

Dojrzałych odbiorców przyciągną treści użyteczne, odpowiadające na ich konkretne potrzeby i oczekiwania. Powinny być atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim merytorycznie bogate. Jednak właściwe dostosowanie treści nie jest takie proste jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlaczego?  Bo Pokolenie Silver to właściwie kilka generacji o zróżnicowanych zainteresowaniach i potrzebach. Kluczem do sukcesu jest dokładne określenie i poznanie swojej grupy docelowej oraz świadomy marketing treści. Zacznij więc tworzyć content, który precyzyjnie targetuje, a jeśli nie wiesz jak to zrobić – zachęcam do współpracy

Silver content marketing -senior czyta treści

Jakie korzyści przyniesie Twojej firmie silver content marketing?

Skierowane do Pokolenia Silver strategie marketingowe mogą pomóc w rozszerzeniu bazy klientów o tę rosnącą grupę demograficzną. A jak już wspomniałam, osoby dojrzałe i starsze stanowią coraz większy segment rynku. Silver content marketing procentuje skupieniem potencjalnych klientów wokół Twojej marki. Dzięki niemu wykreujesz swoją firmę na taką, która rozumie i szanuje tę ważną grupę konsumentów. Dostarczanie wartościowych treści, które edukują i angażują tę grupę wiekową przyczynia się do budowy wiarygodności i lojalności wobec Twojej marki. To da Ci przewagę rynkową nad konkurencją.

Ważną korzyścią wynikającą z silver content marketingu jest też zwiększenie zaangażowania klientów. Tworzenie treści, które odpowiadają na pytania i rozwiązują problemy silversów skłania ich do częstszych interakcji z Twoją firmą, np. poprzez komentarze na blogu czy udział w dyskusjach na mediach społecznościowych. I tu pojawia się kolejna korzyść dla Twojej firmy. Interakcja i zrozumienie potrzeb pokolenia silver może pomóc w opracowaniu lepiej dopasowanych produktów i usług. Analiza reakcji na treści marketingowe może dostarczyć cennych informacji zwrotnych, które pomogą w ulepszaniu oferty i dostosowywaniu jej do wymagań tej grupy konsumentów. Pokolenie Silver często posiada stabilne źródła dochodu i jest gotowe kupić produkt czy usługę, które spełniają ich oczekiwania. Jeśli odbiorcy będą Cię cenić za dobre treści, przyjdą na zakupy właśnie do Ciebie.

Podsumowanie

Silver content marketing to strategia, która trafia do dojrzałego odbiorcy. Jej wykorzystanie przynosi wiele korzyści Twojej firmie, a najważniejsze z nich to budowanie pozytywnego wizerunku marki, zwiększenie zaangażowania klientów oraz lepsze dopasowanie oferty do potrzeb Pokolenia Silver. Te trzy czynniki przekładają się na przewagę rynkową Twojej marki i wzrost sprzedaży. Warto zatem zainwestować w silver content marketing. Tym bardziej, że trendy demograficzne będą miały coraz większy wpływ na rynek konsumencki.

Już czas wdrożyć silver content marketing. Jeśli nie wiesz jak to zrobić – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Udostępnij, będzie mi miło 🙂

Zapisz się do newslettera!👋

Jeden klik, a jako pierwszy poznasz wartościowe treści

👉 Wsparcie i aktywizacja seniorów

👉Pomysły na zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne

👉Projekty i przedsięwzięcia podnoszące jakość życia osób starszych

Nie bój się spamu! Wysyłam tylko najlepsze treści!

Zapisz się do newslettera!👋

Jeden klik, a jako pierwszy poznasz wartościowe treści

👉 Wsparcie i aktywizacja seniorów

👉Pomysły na zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne

👉Projekty i przedsięwzięcia podnoszące jakość życia osób starszych

Nie bój się spamu! Wysyłam tylko najlepsze treści!